NHG accreditatie

 Eisen en voorwaarden NHG accreditatie  

Auditrapport NHG 2015

NHG accredit. auditrapport 4e jaar 2016

 

 

 

Als een van de eerste huisartsenpraktijken in Purmerend doet Praktijk Whereplantsoen vanaf 2005 mee aan de NHG- praktijkaccreditatie ( Nederlandse Huisartsen Genootschap NHG)  Juni 2014 kreeg onze praktijk wederom het begeerde keurmerk: er is voldaan aan alle eisen en voorwaarden. Onze praktijkvoering en werkwijze wordt zo door derden volledig doorgelicht en gekeken wordt of er voldaan wordt aan de minimumeisen en er worden verbeterplannen doorgevoerd.  Onze resultaten worden vergeleken - via benchmarking - met die van de andere huisartsen. Zo wordt ook de zorg aan u transparant, en we zijn er als team trots op dat onze praktijk als goed wordt gekwalificeerd. Op meerdere kwaliteitsgebieden vervult de praktijk Whereplantsoen een voortrekkersrol voor de regio.  Juni 2016 zal er weer een controle audit gehouden worden. De uitkomsten daarvan zullen weer op deze site vermeld worden.